Om Boligpass

boligpass

Boligpass er en tjeneste for digital deling av boliginformasjon mellom boligselger, takstmann og øvrige aktører involvert i bolighandelen.

Tjenesten er tilpasset den nye boligsalgsforskriften og er ment å bidra til et trygt og opplyst salg gjennom grundig boliginformasjon og bedre dokumentasjon på boligen.

Tjenesten er integrert opp mot IVIT - fagsystem for taksering og boligmappa.no for automatisk opplasting og sikker lagring av Boligpasset.

Du kan lese mer om tjenesten og integrasjonen her