Personvernerklæring

 

Denne erklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler person-
opplysninger, og gir en oversikt over hvilke rettigheter du har når det gjelder
innsyn, retting og sletting av opplysninger som er registrert i våre systemer.

 

  1. Behandlingsansvarlig

Takstplan AS, org.nr: 816 762 022, er ansvarlig for behandling av personopplysninger.

  1. Personopplysninger som lagres

Følgende personopplysninger lagres;

Matrikkelinformasjon, herunder kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer. Andels-/aksjenummer innhentes og lagres i de tilfeller der dette er aktuelt. I tillegg lagres de opplysninger som gis om boligen/takstobjektet, samt eventuelle bilder/dokumentasjon og vedlegg som lastes opp, enten direkte i skjemaet eller som egne tillegg/vedlegg til dette.

  1. Formål med innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysningene benyttes for å kunne identifisere og matche en eiendom (takstobjekt) og eksportere boligdata til IVIT (fagsystem for taksering) via API. Innhenting og behandling er regulert i en egen databehandleravtale mellom behandlingsavsnarlig og databehandleren Informasjonsselskapet Verdi AS. Ut ifra de opplysninger som gis, genereres det et dokument (Boligpasset) som lastes opp i boligmappa.no. 

  1. Utlevering av opplysninger

Opplysninger som gis vil ikke deles, selges, overføres eller på annen måte utleveres til andre enn de ovennevnte parter med mindre det foreligger en rettslig forpliktelse.

  1. Lagring og sletting av personopplysninger

Registrerte opplysninger (boligdata) gitt i Boligpasset lastes opp i den respektive mappen i boligmappa.no (pdf) hvor den lagres til eieren selv sletter den. Øvrig behandling/bruk av boligdata vil kun bli lagret og brukt så lenge det er nødvendig etter formålet. Informasjonsselskapet Verdi AS, Klingenberggata 7A, postboks 1516 Vika er ansvarlig for bruken av opplysningene om eiendommene i sine systemer.

  1. Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å kreve innsyn i og endring ved eventuell feil i dine eventuelle personopplysninger som inngår i opplysningene. Du har også rett til å protestere mot behandlingen og har dessuten rett til å klage på behandlingen til Datatilsynet. Du kan også har rett til sletting og begrensning av personopplysninger. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger til Informasjonsselskapet Verdi AS og Informasjonsselskapet Verdi AS’ behandling av disse, er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6 (1) f. Ved vurderingen av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på opplysningene er viktige for å utarbeide den avtalte tilstands/takstrapporten og allmennyttige hensyn (som statistikk, verdivurdering ved finansiering mv.), overstiger eventuelle personvernulemper, samtidig som opplysningene stort sett uansett er offentlig tilgjengelig og ikke omfattende.

Du kan når som helst slette Boligpasset med eventuelt tilhørende vedlegg fra boligmappa.no så lenge du selv er eier av boligen som Boligpasset ble opprettet på. Har boligen andre eiere, må vedkommende samtykke og bistå til slik sletting.

  1. Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger sikres i tråd med gjeldende lovverk (GDPR).

  1. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes på epost til: personvern@boligpass.no

 

Oppdatert 1. februar 2023 | Takstplan AS